Đối Tác của Chúng Tôi

Chúng tôi rất cảm ơn các đối tác đã giúp đỡ xây dựng Boston School Finder thành công cụ đáng tin cậy và toàn diện cho các gia đình. Chúng tôi làm việc trên tất cả các khu vực trường học và phối hợp cùng nhiều tổ chức cộng đồng khác nhau để thu thập và chia sẻ dữ liệu với phụ huynh tại Boston.

Nguồn tài chính cho Boston School Finder do tổ chức phi lợi nhuận địa phương là Quỹ Trường Học Boston (Boston Schools Fund) cung cấp. Nhóm tình nguyện viên hiện đang làm việc tại Wayfair, một công ty thương mại điện tử chuyên đồ gia dụng có trụ sở ở Boston, đã hỗ trợ miễn phí thiết kế và phát triển web ban đầu. Đối tác trang web hiện tại của chúng tôi, ADK, là công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật số và phát triển ứng dụng có trụ sở ở Boston. Bản dịch được cung cấp bởi Smartling, một hệ thống quản lý dịch thuật toàn cầu.

Nhiều tổ chức khác, bao gồm City of Boston, các Trường Công Lập Boston, Boston Charter Alliance (Liên Minh Trường Đặc Quyền Boston), Roman Catholic Archdiocese of Boston (Tổng Giáo Phận Boston) và các tổ chức cộng đồng trên toàn thành phố cung cấp tài liệu và hướng dẫn trên trang web.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất