Cách Thức Đăng Ký Các Trường Công Lập Boston Trong Mùa Dịch COVID-19

Người phụ nữ da đen ngồi bên chiếc máy tính xách tay đang đăng ký cho con đi học

 
Thời gian đăng ký vào Các Trường Công Lập Boston (BPS) bắt đầu từ thứ Ba, ngày 5 tháng 1 năm 2021. Do đại dịch virus corona đang diễn ra nên một số phần của quy trình đăng ký năm nay sẽ hơi khác. Dưới đây là những thông tin bạn cần để đăng ký cho con mình đúng hạn.

Quy trình đăng ký trường BPS bao gồm hai phần chính: xếp hạng các trường và xác minh nơi cư trú của bạn tại Thành Phố Boston. Hiện tại, tất cả Trung Tâm Tiếp Đón của BPS đều tạm thời đóng cửa do đại dịch, vì vậy, hầu hết các thủ tục và quy trình giấy tờ bạn từng phải thực hiện trực tiếp tại Trung Tâm Tiếp Đón có thể được hoàn tất theo hình thức trực tuyến và qua điện thoại.

Nhấp vào đây để xem video này bằng tiếng Tây Ban Nha.
 

1. Nắm rõ thời gian diễn ra chương trình Đăng Ký Ưu Tiên BPS của con bạn.

BPS tiến hành hai vòng đăng ký ưu tiên. Vòng đăng ký ưu tiên đầu tiên diễn ra từ thứ Ba, ngày 5 tháng 1 đến thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2021 cho các học sinh vào các lớp K0, K1, 6, 7 và 9 trong tháng 9 năm 2021.

Vòng đăng ký ưu tiên thứ hai diễn ra từ thứ Hai, ngày 8 tháng 2 đến thứ Hai, ngày 5 tháng 4 năm 2021 cho các học sinh vào tất cả các lớp khác trong tháng 9 năm 2021: cụ thể là các lớp K2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 và 12.

 • MẸO: Bạn không chắc con mình học lớp K nào? Những lớp cấp độ K này được xác định theo độ tuổi, theo công thức sau: Nếu con bạn được _____ tuổi tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2021, thì con bạn đủ điều kiện vào lớp ____.

  • 3 Tuổi = Lớp K0

  • 4 Tuổi = Lớp K1

  • 5 Tuổi = Lớp K2
    

Thời Gian Đăng Ký Ưu Tiên Của Các Trường Công Lập Boston Cho Năm Học 2021 đến 2022

 

2. Thu thập các tài liệu cư trú cần thiết.


BPS yêu cầu tổng cộng 5 tài liệu riêng lẻ để xác minh nơi cư trú của con bạn tại Thành phố Boston, song những tài liệu này phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể, từ các loại tài liệu được chấp nhận cho đến ngày các tài liệu này được cấp.

Do tất cả Trung Tâm Tiếp Đón của BPS tạm thời đóng cửa và bạn sẽ tải những giấy tờ này lên qua mạng, do đó sẽ rất hữu ích nếu bạn thu thập mọi giấy tờ bạn cần trước khi bắt đầu đăng ký.

Dưới đây là danh sách giấy tờ bắt buộc về nơi cưu trú mà bạn cần để hoàn tất quá trình đăng ký của mình. Danh Sách Kiểm Tra Này về Các Giấy Tờ Cần Thiết Cho Đăng Ký BPS có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Creole Haiti, Tiếng Cabo Verde, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Ả Rập và Tiếng Somali tại liên kết ở trên.

3. Đăng ký trước vào BPS và xếp hạng trực tuyến các trường của bạn.

Quy trình đăng ký trước này cho phép bạn hoàn thành thủ tục giấy tờ đăng ký BPS trực tuyến, chẳng hạn như điền thông tin của con bạn và xếp hạng các trường của bạn. Bạn vẫn cần gọi điện thoại và nói chuyện với Chuyên Gia Đăng Ký của Trung Tâm Tiếp Đón để hoàn tất thủ tục đăng ký trường, ngay cả khi bạn đã đăng ký trước. 

Thủ tục đăng ký trước thậm chí có thể được hoàn thành cùng ngày trước khi bạn nói chuyện với Chuyên Gia Đăng Ký của Trung Tâm Tiếp Đón.

4. Đặt cuộc hẹn gọi điện thoại với Trung Tâm Tiếp Đón theo hình thức trực tuyến để hoàn tất quá trình đăng ký của bạn.

Để hoàn tất quá trình đăng ký, bạn có thể nói chuyện với Chuyên Gia Đăng Ký của Trung Tâm Tiếp Đón qua điện thoại. Mặc dù không bắt buộc phải đặt lịch hẹn gọi điện thoại với Chuyên Gia Đăng Ký của Trung Tâm Tiếp Đón, các gia đình nên đặt cuộc hẹn phù hợp nhất với lịch trình của chính họ.

Ngoài ra, bạn có thể đặt lịch hẹn để nói chuyện với Chuyên Gia Đăng Ký bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Các cuộc gọi qua điện thoại của Trung Tâm Tiếp Đón có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Creole Haiti, Tiếng Cabo Verde, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Pháp và Tiếng Somali. 

 • MẸO: Đặt lịch hẹn trực tuyến với Trung Tâm Tiếp Đón của bạn tại đây.
   

Để tìm hiểu thêm về cách đăng ký trường cho con bạn ở Boston, hãy truy cập vào Bộ Công Cụ Đăng Ký Trường của chúng tôi tại đây.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất