Thông Tin Cập Nhật Về Trường Học Trong Đại Dịch Virus Corona (COVID-19)

 

Trang này sẽ liên tục được cập nhật.

Mục lục

 

Thông Tin Mới Nhất về Việc Đăng Ký Trường Học Trong Dịch Corona Virus COVID-19

 

Đăng Ký Trường Học Kỳ Mùa Thu 2020

Khi nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về việc COVID-19 có thể ảnh hưởng đến quy trình tuyển sinh hoặc đăng ký trường học đang diễn ra, chúng tôi sẽ thông báo tới gia đình thông qua tin nhắn văn bản. Soạn tin nhắn "SCHOOL" và gửi đến 33777 để nhận được các thông báo cụ thể về việc đăng ký trường học trên điện thoại của bạn.

 

Boston Public Schools

Với các lớp K0, K1, 6, 7 và 9:

  • Thông báo xếp trường được gửi qua email vào 27/3 cho các học sinh đã đăng ký trong thời gian đăng ký ưu tiên lần đầu (6/1 - 31/1/2020) để ghi danh vào các lớp K0, K1, 6, 7 & 9 vào tháng 9/2020.
  • Xác nhận chỗ: bostonpublicschools.org/rsvp hoặc gọi 617-635-9010.
     

Với lớp K2 và tất cả các lớp khác:

  • Thời gian đăng ký ưu tiên lần hai cho lớp K2 và tất cả các lớp khác đã bắt đầu vào 10/2 và được gia hạn đến khi có thông báo khác.
  • Tất cả Trung Tâm Tiếp Đón của Các Trường Công Lập Boston hiện đều đóng cửa nhưng bạn có thể bắt đầu quy trình đăng ký cho học sinh vào BPS bằng cách đăng ký trước tại đây.
  • Đặt lịch hẹn tại đây để hoàn tất quy trình đăng ký qua điện thoại vào thời điểm bạn thấy phù hợp HOẶC gọi số 617-635-9010 để đăng ký qua điện thoại với chuyên viên đăng ký.
  • Các chuyên viên đăng ký làm việc từ 9:00 SA đến 5:00 CH, Thứ Hai - Thứ Sáu.

 

Các Trường Công Lập Đặc Quyền Boston

Chương trình lựa chọn ngẫu nhiên vào trường công lập đặc quyền diễn ra vào 10/3/2020.

  • Vui lòng đăng nhập vào SchoolMint (phần mềm bạn đã dùng để hoàn tất việc đăng ký trực tuyến vào Trường Công Lập Đặc Quyền Boston) để xem kết quả chương trình lựa chọn ngẫu nhiên, kể cả danh sách trúng tuyển và trạng thái danh sách chờ.
  • Một số trường đặc quyền đã bắt đầu cung cấp các buổi đón tiếp trực tuyến và các chuyến tham quan ảo tại trường. Xem danh sách các buổi tiếp đón trực tuyến tại đây. (Vui lòng kiểm tra lại nhiều lần vì danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên).

 

Trường Tư Thục

Vui lòng liên hệ với các trường riêng bạn đã đăng ký để biết thêm thông tin về danh sách trúng tuyển và việc ghi danh.

 

METCO

Đơn đăng ký mới cho học sinh cư trú tại Boston chuẩn bị vào các lớp từ K đến 10 hiện đang được tiếp nhận, từ 23/3 đến 30/4/2020.

 

Thông Tin Mới Nhất về Việc Đóng Cửa Trường Học tại Massachusetts Trong Dịch Corona Virus COVID-19


Đóng Cửa Trường Học

Thống đốc Massachusetts đã yêu cầu tất cả các trường công và tư tiếp tục nghỉ học cho đến hết thời gian còn lại của năm học 2019-2020.

Nếu bạn có thắc mắc về trường của mình, bao gồm thông tin về việc học tập tại nhà, các lựa chọn nhận hoặc chuyển phát bữa ăn và/hoặc các tài nguyên và chương trình cộng đồng khác, vui lòng truy cập trang web của trường bạn. Các liên kết dưới đây dẫn trực tiếp vào trang thông tin cập nhật về virus corona (COVID-19) của từng trường hoặc học khu.

Xin lưu ý: Các trường được đánh dấu * sẽ phân phối tài nguyên trong nội bộ và liên lạc trực tiếp với các gia đình đã đăng ký.

BPS | Đặc Quyền | Tư Thục Liên Kết Với Tổ Chức Tôn Giáo | Tư Thục Độc Lập | METCO

 

Các Trường Công Lập Boston (BPS)

 

Các Trường Công Lập Đặc Quyền Boston

 

Trường Tư Thục (Liên Kết Với Tổ Chức Tôn Giáo)

 

Trường Tư Thục (Độc Lập)

 

METCO

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất