Liên hệ với chúng tôi

 

Mọi thắc mắc chung hoặc để liên hệ với nhân viên Boston School Finder, vui lòng gửi email tới contact@bostonschoolfinder.org.

Nếu bạn muốn đề xuất cập nhật cho trang hồ sơ của trường mình, hãy gửi email tới report@bostonschoolfinder.org, kèm theo tên trường và nội dung cần cập nhật.

Boston School Finder được cung cấp bởi một đội ngũ các Đại Sứ Phụ Huynh đa dạng và tận tâm do các tổ chức phi lợi nhuận ở địa phương hỗ trợ. Những phụ huynh và người giám hộ này sinh sống tại nhiều khu vực của Boston, đã ghi danh cho con em họ vào các BPS, trường đặc quyền và trường METCO.

Hãy liên lạc với Đại Sứ Phụ Huynh tại parentambassadors@bostonschoolfinder.org bất cứ lúc nào nếu bạn có câu hỏi về quy trình đăng ký học hoặc về Boston School Finder. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn tìm được ngôi trường phù hợp và biết cách ghi danh vào trường đó.

Shellina Semexant, Trưởng Nhóm Đại Sứ Phụ Huynh

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh, Tiếng Haiti Creole

Narcisa Araujo

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh, Tiếng Cape Verde, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha

Maisha Harley

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh

Soraya Harley

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh

Shamilia Lloyd

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh

Lumina Mathurin

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Lisa Melara

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Mariam Mohamed

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh, Tiếng Somali

Elizabeth Neely

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh

Aliesha Porcena

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh, Tiếng Haiti Creole, Tiếng Tây Ban Nha

Shirley Porcena

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh, Tiếng Haiti Creole

Keren Sanchez

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Huong Vu

Ngôn Ngữ Nói: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất