Lịch Đăng Ký Trường Boston & Tham Quan Trường Học

 

Đây là lịch tổng thể về các ngày nộp đơn vào trường và thời hạn đăng ký, kỳ thi xếp lớp, tham quan trường học và các buổi tiếp đón của trường đối với BPS, các trường đặc quyền và tư thục ở Boston. Tìm hiểu cách chọn trường phù hợp nhất trong Bộ Công Cụ Đăng Ký Trường dành cho Gia Đình của chúng tôi.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất