Hướng Dẫn Tài Nguyên Lộ Trình Trường Trung Học Cơ Sở của Các Trường Công Lập Boston

 

Lộ Trình Trường Trung Học Cơ Sở là gì?

Đối với học sinh trong các chương trình giáo dục phổ thông, mỗi trường tiểu học BPS được liên kết với một trường trung học cơ sở hoặc trường K-8. Trường này được gọi là trường "pathway" (theo lộ trình). Có một trường lộ trình trung học phổ thông: Trường Trung Học Lyon là lộ trình đảm bảo cho học sinh tại Trường Lyon K-8.
 

Con tôi có bắt buộc phải theo học tại trường theo lộ trình không?

Học sinh không bắt buộc phải theo học lộ trình trường trung học cơ sở. Tuy nhiên, các lộ trình trường trung học cơ sở sẽ đảm bảo học sinh tiểu học chắc chắn có suất tại trường trung học cơ sở cụ thể.
 

Tôi đăng ký vào trường theo lộ trình như thế nào?

Vào tháng Một hàng năm, học sinh tiểu học đang theo học lớp cuối cấp (lớp cuối cùng mà trẻ có thể theo học ở trường hiện tại) sẽ nhận được thư xác nhận trường lộ trình trung học cơ sở. Ở thời điểm này, các gia đình có hai lựa chọn:

  1. Nếu bạn muốn trẻ theo học trường theo lộ trình được chỉ định: bạn không cần làm gì cả. Trẻ sẽ tự động được đăng ký và chỉ định vào trường theo lộ trình.

  2. Nếu bạn muốn con mình ghi danh ở trường BPS khác: bạn phải liên hệ với Dịch Vụ Tiếp Đón và tham gia quy trình đăng ký để chọn trường BPS mới.

 

Danh Sách Lộ Trình Trường Trung Học Cơ Sở Cho Năm Học 2021-2022


Bản Đồ Lộ Trình Trường Trung Học Cơ Sở

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất