Những Thay Đổi Quan Trọng về Tuyển Sinh Vào Trường Thi Tuyển Năm Nay: Tham Dự Buổi Cung Cấp Thông Tin Ảo

Lịch Trình Buổi Cung Cấp Thông Tin Ảo cho Tuyển Sinh Vào Trường Thi Tuyển Mùa Thu năm 2020

Trong 25 năm qua, Các Trường Công Lập Boston đã sử dụng Kỳ Thi Đầu Vào Độc Lập (ISEE) như một phần của tiêu chí tuyển sinh vào ba trường thi tuyển. Kể từ tháng Hai năm 2020, các nhà ra đề kiểm tra ISEE đã chấm dứt mối quan hệ với BPS và ISEE sẽ không còn được sử dụng để tuyển sinh cho trường thi tuyển nữa. 

Vào tháng Mười năm 2020, Ủy Ban Trường Học Boston đã bỏ phiếu tạm dừng việc sử dụng bài kiểm tra tiêu chuẩn mới trong năm học 2020-2021 để tuyển sinh vào ba trường thi tuyển trong Mùa Thu năm 2021. 

Thông Tin Tuyển Sinh cho Người Đăng Ký vào Mùa Thu năm 2021

Học sinh có thể đủ điều kiện để vào nhóm ứng viên của trường thi tuyển dựa trên một trong hai tiêu chí sau:

 1. Đáp Ứng hoặc Vượt Quá Kỳ Vọng trong môn ELA 2019 và Toán MCAS, hoặc
 2. Nhận được điểm B hoặc GPA trung bình cao hơn trong hai học kỳ đầu tiên của Năm Học 2019-2020
   

Thư mời vào học ở trường thi tuyển sẽ được phân bổ cho học sinh trong nhóm ứng viên qua hai phương pháp:

 1. 20% suất đầu tiên tại mỗi trường thi tuyển sẽ dành cho những học sinh xếp hạng đầu toàn thành phố dựa trên điểm GPA.
 2. Còn lại 80% thư mời sẽ được phân bổ dựa trên điểm GPA kết hợp với mã zip nhà của học sinh và được phân như sau:
  • Mỗi mã zip trong thành phố đều sẽ được phân bổ một số lượng suất học tương ứng với tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học sống tại mã zip đó
  • Học sinh ở mỗi mã zip sẽ được mời dựa trên điểm GPA của các em, bắt đầu từ điểm trung bình GPA cao nhất.
    

Buổi Cung Cấp Thông Tin Ảo của Trường Thi Tuyển

Để giúp các gia đình và học sinh hiểu rõ hơn về cách áp dụng quy trình tuyển sinh mới cho việc xét tuyển vào Mùa Thu năm 2021, BPS sẽ tổ chức một loạt các Buổi Cung Cấp Thông Tin của Trường Thi Tuyển. Các buổi này sẽ diễn ra trực tuyến qua Zoom và không thu phí. Không cần đăng ký trước.

(Bạn không thể tham dự vào bất kỳ ngày nào bên dưới? Nhấp vào đây để xem Buổi Cung Cấp Thông Tin của Trường Thi Tuyển đã được ghi âm trước đó).

Thứ Sáu, ngày 4 tháng Mười Hai – 4:30 - 6:00 CH
Thông dịch ra tiếng Ả Rập, tiếng Cape Verde, tiếng Quảng Đông và tiếng Somali
Nhấp vào đây để tham gia qua liên kết đến Zoom
 
Thứ Ba, ngày 8 tháng Mười Hai – 5:00 - 6:30 CH
Thông dịch ra tiếng Quảng Đông và tiếng Quan thoại
Nhấp vào đây để tham gia qua liên kết đến Zoom

Thứ Tư, ngày 9 tháng Mười Hai – 3:15 - 4:15 CH 
Thông dịch ra tiếng Creole Haiti
Nhấp vào đây để tham gia qua liên kết đến Zoom

Thứ Tư, ngày 9 tháng Mười Hai – 5:30 - 7:00 CH 
Thông dịch ra tiếng Quan thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. 
Nhấp vào đây để tham gia qua liên kết đến Zoom

Thứ Sáu, ngày 11 tháng Mười Hai – 5:00 - 6:30 CH 
Thông dịch ra tiếng Cape Verde, tiếng Pháp, tiếng Creole Haiti và tiếng Việt. 
Nhấp vào đây để tham gia qua liên kết đến Zoom

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất