Wilson-Kindelan School

Gaar looleeyahayK2 - 4aad
158 Blue Hills Pkwy, Mattapan

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta20 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 2:1
shirt icon
Yunifoomta Haa
people icon
Gender Coed
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:30am-3:00pm
clock icon
Dugsiga Kahor 7:00am-8:30am
moon icon
Dugsiga Kadib 3:00pm-5:30pm
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Waxaan hadda aqbalaynaa codsiyada ardayda jira 5 ama gaaraaya 5 sano bisha Diseembar 31, 2019 fasalada Dayrta 2019 ee barbaarinta
Waxaan hadda aqbalaynaa codsiyo kooban ardayda jira 6 ama gaaraaya 6 sano bisha Diseembar 31, 2019 fasalada Dayrta 2019 ee Fasalka koobaad.
Qoysaska waxaa lagu dhiirigalinayaa inay codsadaan booqasho iyo waraysi ay dugsiga layeeshaan sida ugu dhakhsaha badan.
Dhagsii Diiwanagalinta Booqashada dugsiga ee hoose si aad uqabsato balanta booqashada.
School Visit Registration

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Waxaan si gaar ah ula shaqaynaa qoysaska si aan u go'aamino hadii dugsiga Wilson-Kindelan yahay “Mid Kuhaboon”. Dhamaan qoysaska xiisaynaaya helitaanka macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiga waa inay iskaqoraan boqashada dugsiga si aan go'aan uga gaarno arintaas. Xafiiska dugsigeenu wuxuu si dhaw ula shaqeeyaa Dugsiyada Dhexde ee Madaxa banaan wixii laxariira diiwaangalinada.

HAL ABUUR LEH. GAAR AH. MADAX BANAAN.
Cunug kasta wuxuu raacaa wado waxbarasho oo gaar ah. Hadaan nahay Wilson-Kindelan waxaan xoojinaa cunug kasta si uu uhelo shaqsiyadiisa ugu saraysa anagoo siinayna hanaan waxbarasho oo shaqsiyan diirada usaaraaya. Naqshad kasta oo waxbarasho waa ladhawraa waana laga faaiidaystaa; farxad kasta waa labixiyaa. 

Diiradeena gaarka ah ayaa raacaysa Qaabka Wilson-Kindelan Method (WKM), taasoo kudhisan Fikirka Howard Gardner ee Caqliyada. Qaabkeenu wuxuu keenaa fikradaan mid nolosha kudhisan asagoo kobcinaaya caqliyadaha kaladuwan ee cunuga:

Dhaqanka dugsigena ayaa leh kaladuwanaansho anagoo aqoonsanayna in tani kenayso dulqaad dheeri ah iyo wada shaqayn badan oo muwaadiniinta dhexmarta. Waxaan kudadaalaynaa bixinta deeqo waxbarasho oo oo balaaran si aan fursadaha waxbarashada ugaarsiino dhamaan ardayda kunool Boston anagoon kafiirinayn xaaladahooda dhaqaale.

Sharaxaada Kooban

  • Fasalo arday tiro yar kujiraan (7-10 arday ayaa kujirta fasalkiiba)
  • Casharo Gaar ah
  • Casharada Suzuki Piano
  • Yoga maalin kasta iyo barshada Dhexdhexaadinta
  • Kobaca bulshada iyo Dareenka
  • STEM xoogan, Manhajka Akhriska, iyo Cilmiga bulshada
  • Dalxiisyada Jamcada
  • Casharada luuqada Luqadda Isbaanishka
  • Barnaamijyo ayaan kusamaynaa Xarunta Dabiiciyada ee Boston
  • Fasalka bananaka

Taageerada Dhaqaale

Dugsiga Wilson-Kindelan School waa dugs LACAG la'aan ah oo ay dhigtaan qoysaska buuxsha Jaangoynta Dhaqaalaha ee Federaalka. Qoysaska aan uqalmin jaangoynadaas waxaa lasiin doonaa deeq waxbarasho oo kusalaysan dakhliga qoyska (inta badan qoysasku waxay baxshaan inta udhaxaysa $4,000-$10,000). Qarashka alaabta ee magacoowga ayaa laga doonayaa dhamaan ardayda.

Barnaamijyada Dugsiga Kahor

Keenis hore oo wadata ciyaar aan nidaamsanayn

Barnaamijyada Dugsiga Kadib

Ciyaar furan, Jees, caawimaada layli guriga, nashaadaad diyaarsan marka lacodsado.

Uniform Description

Shaar raaxo ah oo poolo ah oo kala jiidmaaya/Darees wata funaanad dhaxameed/leggings

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa iskumid dhamaan dugsiyada kujira ururkaan.

Fadlan, ogsoonoow in macluumaadka hormarka dugsiga ee hoos kuqoran uu kaliya muujinaayo natiijooyinka jiilka xigga ee MCAS ee dugsiyada maray imtixaanada Jiilka Xigga ee MCAS iyo kan dhaxal reebka ee MCAS. Haddii dugsigu laga dhigo fasalka 10aad, waxaan kudhiirigalinaa inay kafiiriyaan natiijooyinkooda legacy MCAS  halkaan.

Diiwaangalinta

Waxaan hadda aqbalaynaa codsiyada ardayda jira 5 ama gaaraaya 5 sano bisha Diseembar 31, 2019 fasalada Dayrta 2019 ee barbaarinta
Waxaan hadda aqbalaynaa codsiyo kooban ardayda jira 6 ama gaaraaya 6 sano bisha Diseembar 31, 2019 fasalada Dayrta 2019 ee Fasalka koobaad.
Qoysaska waxaa lagu dhiirigalinayaa inay codsadaan booqasho iyo waraysi ay dugsiga layeeshaan sida ugu dhakhsaha badan.
Dhagsii Diiwanagalinta Booqashada dugsiga ee hoose si aad uqabsato balanta booqashada.
School Visit Registration

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican