Ursuline Academy

Caqiidada/Dugsiyada Diinta7aad - 12aad
85 Lowder Street, South of Boston

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta368 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 11:1
shirt icon
Yunifoomta Haa
people icon
Jinsiga Dhadig
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:00am-2:45pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 781-493-7727
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
Astaanta webseedka
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Codsi ayaa loobaahanyahay. Dhagsii lifaaqa hoose si aad uhesho macluumaad kusaabsan diiwaangalinta.
Oonleen kucodso

Waxyaabaha ku saabsan Dugsiga

Dugsi Katoolik madaxbanaan oo loogu tala galay dumarka da'da yar ee fasalada 7-12, Ursuline Academy wuxuu kobciyaa ixtiraamka, naxariista, aqoon kororsiga, iyo u heelanaanta u adeegida. Ayagoo ku dayanaaya dhaxalka uu ka tagay Saint Angela Merici, ardaydeena waxay ku koraan inay noqdaan haween sharaf leh kuwaasoo u adeeggo bulshooyinkooda ujeedo ahaa iyo jiritaan ahaan.

Waxaan ku nool nahay caqiido, geesinimo, iyo farxad.
 

Lacagta waxbarashada iyo Kaalmada dhanka Dhaqaalaha ah

Ursuline Academy wuxuu qaadaa lacag ku baxaysa waxbarashada wuxuuna bixiyaa kaalmo dhaqaale. Macluumaad dheeraad ah ka akhri halkaan.

Macluumaad dheeraad ah

Sharaxaada dharka dugsiga

Goono plaid ah, shaatiga kuleeti leh, sharaabaadyo, jaakadaha daabuurka oo marar la xidho, dookhyada gacmo dheerayaasha

Diiwaangalinta

Codsi ayaa loobaahanyahay. Dhagsii lifaaqa hoose si aad uhesho macluumaad kusaabsan diiwaangalinta.
Oonleen kucodso

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican