Epiphany School

Gaar looleeyahay5aad - 8aad
154 Centre Street, Dorchester

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta96 Ardayda
apple icon
Saamiga Ardayga/Macalinka N/A
shirt icon
Yunifoomta Haa
people icon
Gender Coed
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:45am-3:30pm
clock icon
Dugsiga Kahor 7:15am-7:45am
moon icon
Dugsiga Kadib 3:15pm-6:15pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-326-0425
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiyaa nasiib ah oo lacag la'aan ah.
Bakhtyaa nasiibku wuxuu furmayaa bisha Abriil 1, 2019 ardayda ladiiwaangalinaayo bisha Sebteembar 2019
Dhagsii qaybta hoose ee Enroll in Lottery si aad ugasho qaybta codsiga bakhtiyaa nasiibka.
Iskadiiwaangai Bakhtiyaa Nasiibka

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Epiphany waa dugsi lacag la'aan ah oo madax banaan kuna yaala Boston oo laguna dhigto fasalada 5-8. Waxaa lagu codsadaa hanaan bakhtiya nasiib ah oo lagu qoro ardayda fasalka 5aad. Dhamaan ardaydu waa inay uqalmaan qadada bilaashka ama raqiiska ah ee uu baxsho Gobalka Massachusetts, waana inay dagan yihiin Boston. 

Bayaanka Shaqada Dugsiga

Epiphany waa dugsi madax banaan oo loogu talagalay caruurta qoysaska danyarta ah ee kunool Boston ayadoo lasiiyo taageero dhaqaale dhamaan ardayda. Waxaan aqbalnaa caruurta kasoo kalajeeda diimaha, isirada, dhaqanada, iyo aqoonsiyada fahanka kaladuwan leh, anagoo aaminsan in dhaqanka Episcopal oo ah inaan ajar kahelno gudaha iyo iyo adeegga qofkasta, waxaan kudhiirigalinaynaa ardaydeena si ay ubartaan una kobcaan heerka ugu sareeya ee aqoontooda. Fasalada Epiphany ee oo kooban, manahajka gaarka ah, iyo maalmo dugsiyeed dheeri ah ayaa bixinaaya casharo adag tacliin ahaan, mooraal aahan io bulsho ahaan. Anagoo laleh iskaashi dhaw qoysaska, waxaan nahay bulsho waxbarasho oo leh hal abuur taasoo bixisa taageero nidaamsan oo lagu caawinaayo ardayda. Markaan gacmaha isqabsano waxaan nahay dugsi aan marna karaja dhigin ilmaha. Epiphany wuxuu tababaraa macalimiinta magaalada oo dhiirigalin leh wuxuuna siiyaa taageero ardayda kaqalin jabisa kuwaasoo udiyaarsan inay door kuyeeshaan caqli ahaan, mooraal ahaan, iyo shaqo ahaanba bulshada ay dhaxlayaan.

Barnaamijyada Dugsiga Kahor

Quraac, caawimaada layli gurigga aaa labaxshaa

Barnaamijyada Dugsiga Kadib

Caawimaada layli gurigga, ciyaaro, casho

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa iskumid dhamaan dugsiyada kujira ururkaan.

Fadlan, ogsoonoow in macluumaadka hormarka dugsiga ee hoos kuqoran uu kaliya muujinaayo natiijooyinka jiilka xigga ee MCAS ee dugsiyada maray imtixaanada Jiilka Xigga ee MCAS iyo kan dhaxal reebka ee MCAS. Haddii dugsigu laga dhigo fasalka 10aad, waxaan kudhiirigalinaa inay kafiiriyaan natiijooyinkooda legacy MCAS  halkaan.

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiyaa nasiib ah oo lacag la'aan ah.
Bakhtyaa nasiibku wuxuu furmayaa bisha Abriil 1, 2019 ardayda ladiiwaangalinaayo bisha Sebteembar 2019
Dhagsii qaybta hoose ee Enroll in Lottery si aad ugasho qaybta codsiga bakhtiyaa nasiibka.
Iskadiiwaangai Bakhtiyaa Nasiibka

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican