Edward M. Kennedy Academy for Health Careers (11-12 campus)

BPS/Degmada (Jaatarka Horace Mann)11aad - 12aad
110 The Fenway, Fenway
Heerka Dugsiga:
Tier 1

BPS waxay cabirtaa tayada dugsiga ayadoo adeegsanaysa hanaanka heerarka kala sareeya oo lagu cabiro dhammaan dugsiga degmada. Heer 1 ayaa ah buundada ugu saraysa dhanka tayada (cagaar); Heerka 4 (Casaan) ayaa ah heerka ugu hooseeya dhanka tayada.

Hormar Ka samaynaaya Yoolalka
Hormar Ka samaynaaya Yoolalka
Heer Gobolka: Hormar Ka samaynaaya Yoolalka

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Dib u furida COVID-19

astaanta kalaandarka
Taariikhda Billoowga* Sibteembar 21, 2020
astaanta buugga
Naqshada Dib u furida Iskudhaf, oo leh waxbarashada oonleenka ah
astaanta xogta
Wixii Faahfaahin dheeraad ah Halkaa guji


Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta385 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 11:1
shirt icon
Yunifoomta Maya
people icon
Waxbarashada jinsi ahaan Iskujirka ah
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:30am-2:30pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-8450
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka
link icon
Kormeerka Oonleenka ah N/A

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuran yihiin arday kasta oo kunool Boston. Aqbalaada ardayda waxaa lagu go'aanshaa diiwaangalin furan, bakhtiya nasiib, codsi, ama imtaxaan. Diiwanagalinta dugsiga waxaa lagu baxshaa hanaan codsi qaas ah. Dhagsii Apply Online si aad ugasho qaybta codsiyada.
Waqtiga Kama danbaysta ah ee Codsiga ladiraayo
Feebaraayo 8, 2019
Oonleen kucodso

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Machadka Kennedy Academy for Health Careers waa Dugsi sare oo Boston kuyaala oo loogu diyaarsho kuleejka ardayda rabta inay bartaan xirfadaha caafimaadka.= iyo shaqooyinka laxariira. Machadku wuxuu baxshaa bii'o waxbarasho oo taageero leh taasoo kor uqaadaysa qadarinta iyo karaamaynta kaladuwanaanta ardayda. Ardayda ayaa baran doona xirfadaha nolosha ee ay ubaahan yihiin si ay unoqdaan xubno waxsoosaar iyo wanaag kudhex leh bulshada.

Sharaxaada Kooban

 • dugsiga waxaa loogu magacdaray si loo maamuuso Xubinta Aqalka Sare ee Maraykanka horay uga tirsanaan jiray Edward M. Kennedy.
 • Waa dugsi sare oo amaan ah oo leh manhaj loogu diyaar garoobo kuleejka kaasoo diirada lagu saaro caafimaadka, xisaabta, Ingiriisiga, Luuqadaha Aduunka, Sayniska, taariikhda, iyo maadooyinka tignoloojiyada.
 • • Ardaydu waxay khibrado ka qaataan xarunta kuleejka ee jaamacada Northeastern University ardaydeenuna waxay adeegsan karaan shaybaarada sayniska iyo kumbiyuutarada, maktabadaha, iyo adeegyada kale ee jaamacada.
 • Waa xarun dadyow kaladuwan leh xushmadna ku leh waxbarashada, halkaasoo ardaydu utaagan yihiin inay naftooda guul gaarsiiyaan iyo macalimin aaminsan awooda kujirta arday kasta.
 • 50% oo kamid ah macalimintu waxay labo shahado ku haystaan maadooyinka ay dhigaan.
 • 60% shaqaalaheena macalimiintu waxay hasytaan Shahaadada Barashada Ingiriiska.
 • Shaqooyinka biloowga ah, adeegyada bulshada, khibradaha shaqada, barnaamijyada xiliga xagaaga ee dajinta adeegyada caafimaadka.
 • Dugsiga Gaarka loo leeyahay ee Horace Mann, oo leh xoriyad gaar ah oo ay uga qaybgalaan barnaamijyo dhiirigalin leh, dardagalin leh dhanka aqoonta iyo nashaadaad ka baxsan manhajka.
 • Ingiriiska AP, Bayooloojiga, Xisaabta, Taariikhda, Tirokoobka, Cilmi Nafsiga, iyo Casharada Isbaanish.
 • Tusmayn iyo taageero gaar ah oo ardayda laga siiyo dhinacyada la xiriira aqoonta, arrimaha shaqsiga ah, iyo kuwa bulsho intaba.
 • Ururka Maamuuska Qaran, kubada kollayga, orodka, baseball-ka/softball-ka, Kooxda Dooda, Farshaxanka Dagaalada, kubada cagta ee calanka, Naadiga Riwaayada, Gudigga Ardayda, Yearbook, prom, munaasabado bulsho, iyo safaro.
 • Dhawr katirsan shaqaalaha ayaa shahado kahaysta Golaha Qaranka.
 • ESL ta Manhajka Guud.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Xogta dadaalka ardayga oo lagusoo bandhigay hoos ayaa kasoo baxay natiijooyinka Imtaxaanka Jiilka xigga. Si aad uhesho macluumaad dheeraad ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare . Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waxay u taagan tahay dhammaan dugsiyada kujira ururkaan, mana ahan kaliya xogta dugsiga kaliya. Haddii aadan arkin xogta, lagama heli karo dugsigaas. 

OGAYSIISKA MUHIIMKA AH: DESE masoo saarin go'aanada isla xisaabtanka dugsiga, degmada, ama gobalka ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 sabab la xariirta joojinta imtaxaanada gobalka iyo xiritaanka dugsiga kadib markuu dilaacay COVID-19. Sidaas awgeed, ma jirto xogta dadaalka ardayga oo la heli karo oo kasoo baxday gobalka sanad dugsiyeedka 2019-2020.

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
98.7%
Ardayda Naafada ah
92.3%
Baahiyaha Badan qaba
98.4%
EL
100%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
100%
Ashiyaan
100%
Hispanic/Latino
97.4%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
-%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
77.1%
Degmada
87.1%
Gobalka
87.7%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
72.8%
Ardayda Naafada ah
-%
Baahiyaha Badan qaba
75.4%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
78.1%
Hispanic/Latino
74.4%
Caddaanka
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
385
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
51.40
Xisaabta FTE

Barnaamijyada kabaxsan Manhajka

Waaxda Cilmiga
Casharo gaar ah oo bilaash ah ayaa diyaar u ah dhamaan ardayda saacadaha dugsiga kadib ee maalmaha Isniinta-Khamiista, waxaa lagu dhiganayaa udiyaar garoowga MCAS iyo SAT, tababarada xirfadaha caafimaadka, barnaamijyada adeegga bulshada, Ururka harafta Qaranka, barashada dhaqanka
Ciyaaraha
Baseball-ka, Kubadda Kolleyga, Cheerleading, Kubadda cagta, Soosarka, Orodka, Kubada Laliska
Naadiyada
Nashaadaadka hogaaminta dhalinta, kulano, dood, riwaayad, EMK TV

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuran yihiin arday kasta oo kunool Boston. Aqbalaada ardayda waxaa lagu go'aanshaa diiwaangalin furan, bakhtiya nasiib, codsi, ama imtaxaan. Diiwanagalinta dugsiga waxaa lagu baxshaa hanaan codsi qaas ah. Dhagsii Apply Online si aad ugasho qaybta codsiyada.
Waqtiga Kama danbaysta ah ee Codsiga ladiraayo
Feebaraayo 8, 2019
Oonleen kucodso

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican