Dearborn 6-12 STEM Academy

BPS/Degmada6aad - 12aad
60 Washington Street, Roxbury
Taageero Balaaran/Iskudhafan
Taageero Balaaran/Iskudhafan
Her Gobal: Taageero Balaaran/Iskudhafan

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta354 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 10:1
shirt icon
Yunifoomta Haa
people icon
Gender Coed
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:25am-2:55pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-8412
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuranyihiin arday kasta oo kunool Boston, asago kusoo galaaya diiwaangalin furan, codsi, am imtaxaan laga qaado. Dugsigaani waa mid lagu galo diiwaangalin cidkasta ufuran Dhagsii Batoonka Apply Online si aad uhubiso in diiwaangalin furantahay.
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalka 9aad
Feebaraayo 1, 2019
Xiliga Diiwaangalinta Muhiimka ah ee dhamaan fasalada kale oo dhan
Maarso 22, 2019
Oonleen kucodso

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Dearborn waxaa dhigta kudhawaad 600 oo arday oo wax kubaran doonta dhisme, cusub oo casri ah oo loogu talagalay STEM. Dugsiga waxaa si maskaxaysan loogu dajiyay waxbarashada ardayda ee qarnigaan 21aad. Waxay jaanis usiinaysa ardayda iyo dadka waawayn inay iskaashadaan iyo – Maadaama uu yahay dugsiga kubaxa maadoodiynka farshaxanka ee STEM – wuxu leeyahay adeegsiga tignoloojiyad aad tayadeedu usarayso.

Sharaxaada Kooban

 • • Yoolka STEM: Dhamaan ardayda waxay baranayaan fahanka aasaasiga ah ee luuqada, waxayna fikir iyo maclumaad rasmi ah ka helayaan dhamaan maadooyinka lagu dhigto STEM k;, ardayda qalin jabinaysa oo leh aqoon buuxda oo maadooyinka STEM ka, shaqooyinka iyo qaababka lagu helo xirfadaha' ayna aqoonsadaan meelaha ay ka xiiseeyaan maadooyinka STEM ka.
 • Barashada kumbiyuutarka oo lagu barto fasal kasta; dhamaan ardayda Dearborn waxay bartaan kumbiyuutarka.
 • Manhaj kudhisan isla shaqayn, aasaaskiisu yahay xalinka caqabadaha jira, kuna dhisan shaqo xirfadaysan iyo mashruucyo.
 • Qorshaha Waxbarashada gaarka ah ee arday kasta.
 • Ardaydu waxay qalin jabiyaan ayagoo leh qorshe cad oo xirfadeed kaasoo ay ula gudbaan dookhyada mustaqbalkooda ee waxbarashada kuleejka/tababarka shaqada iyo xirfada ay doortaan.
 • Barashada iyo udiyaar garoowga kuleejka, oo ay ardayda garab taagan yihiin lataliyaal uheelan, booqashooyin ay ardaydu kutagayaan kuleejka, bandhigyada kuleejka, kulano ay laqaadanayaan ardayda kuleejka, iyo waxyaabo kale oo badan.
 • Shaqooyinka biloowga ah, barashada shaqada iyo fursadaha shaqada xiliga xagaaga ah ee ardayda dugsiga sare.
 • 60 daqiiqo oo dheeraad ah waxna lagu baro caruurta maalin kasta, iyo laba saacadood oo marka dugsiga lagaso dareero kadib ah oo loogu talagalay taageero dhanka aqoonta ah iyo kobcinta ah in lagu siiyo ardayda kuwaasoo ubaahan ama doonaaya in la caawiyo.
 • Kubadda cagta ee Gabdhaha iyo Wiilasha Dugsiga Jeremiah Burke ee Ciyaarta Orodka iyo Garoonka.
 • BUILD Boston, Kooxda Robootyada, Kooxda Isdhaafsiga Caafimaadka, Helitaanka Cadaalada, naadiga Feerka.
 • Macalinka buuxa ee farshaxanka iyo macalinka buuxa ee muusiga.
 • SEI-Cape Verdean, SLIFE-Cape Verdean, ESL ta Waxbarashada Guud

Uniform Description

Ardaydu waa inay xirtaan dharka dugsiga Dearborn STEM Academy ee Funaanada, shaarka ama funaanad dhaxameedka poloda ah.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa iskumid dhamaan dugsiyada kujira ururkaan.

Fadlan, ogsoonoow in macluumaadka hormarka dugsiga ee hoos kuqoran uu kaliya muujinaayo natiijooyinka jiilka xigga ee MCAS ee dugsiyada maray imtixaanada Jiilka Xigga ee MCAS iyo kan dhaxal reebka ee MCAS. Haddii dugsigu laga dhigo fasalka 10aad, waxaan kudhiirigalinaa inay kafiiriyaan natiijooyinkooda legacy MCAS  halkaan.

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
78.9%
Ardayda Naafada ah
-%
Baahiyaha Badan qaba
77.8%
EL
90.9%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
84.6%
Ashiyaan
-%
Hispanic/Latino
-%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
-%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
83.9%
Degmada
84.2%
Gobalka
86.9%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
62.5%
Ardayda Naafada ah
-%
Baahiyaha Badan qaba
62.5%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
-%
Hispanic/Latino
-%
Caddaanka
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
354
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
35.70
Xisaabta FTE

Barnaamijyada kabaxsan Manhajka

Ciyaaraha
Kubadda Kolleyga, Cheerleading, Kubadda cagta, Orodka gudaha, Orodka, Laliska

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuranyihiin arday kasta oo kunool Boston, asago kusoo galaaya diiwaangalin furan, codsi, am imtaxaan laga qaado. Dugsigaani waa mid lagu galo diiwaangalin cidkasta ufuran Dhagsii Batoonka Apply Online si aad uhubiso in diiwaangalin furantahay.
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalka 9aad
Feebaraayo 1, 2019
Xiliga Diiwaangalinta Muhiimka ah ee dhamaan fasalada kale oo dhan
Maarso 22, 2019
Oonleen kucodso

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican