Boston Teachers Union K-8 Pilot School

BPS/DegmadaK1 - 8aad
25 Walk Hill Street, Jamaica Plain
Heerka Dugsiga:
Tier 1

BPS waxay cabirtaa tayada dugsiga ayadoo adeegsanaysa hanaanka heerarka kala sareeya oo lagu cabiro dhammaan dugsiga degmada. Heer 1 ayaa ah buundada ugu saraysa dhanka tayada (cagaar); Heerka 4 (Casaan) ayaa ah heerka ugu hooseeya dhanka tayada.

Sabab ka xariirta caqabadaha ka yimid masiibada ee saameeyay xog ururinta 2020 iyo 2021,
qaybtaan waxa uu ka tarjumayaa xogta/qiimaynta tayada dugsiga ee xiliga Dayrta 2019.

Hormar Ka samaynaaya Yoolalka
Hormar Ka samaynaaya Yoolalka
Heer Gobolka: Hormar Ka samaynaaya Yoolalka

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta290 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 14:1
shirt icon
Yunifoomta Maya
people icon
Waxbarashada jinsi ahaan Iskujirka ah
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:30am-3:00pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-7717
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
Astaanta webseedka
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta dugsigaan katirsan Boston Public School (BPS) waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiya nasiib ah oo kusalaysan ciwaanka gurigga aad dagantahay.. Dhagsii Batoonka Register Now si aad uhubiso in diiwaangalintu furantahay.
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalada K0, K1, 6aad, 7aad iyo 9aad
Janaayo 28, 2022
Xiliga Diiwaangalinta Muhiimka ah ee fasalka K2 iyo fasalada kale
Abriil 1, 2022
Hadda Isdiiwaanagali

Waxyaabaha ku saabsan Dugsiga

Boston Teachers Union School waxay raadinayaan inay wax baraan ardayda heerarka sare oo ay ku caawiyaan inay gaaraan filashadooda waxbarashada oo ay u suurtogasho, daryeelida, muwaadaniinta ka qeyb gasho. Waxaan rabnaa inaan siino ardayda oo dhan waxbarashada farshaxanka adag oo furan oo kala duwan ee ku darista, dimuqraadiyada, kobcinta, iyo jawi badbaado ah ee soo dhoweeyaa qoysaska oo ka faa'ideysta waaya aragnimada macalimiinta heerka sare. 

Hormarka Dugsiga

Xogta dadaalka ardayga oo lagusoo bandhigay hoos ayaa kasoo baxay natiijooyinka Imtaxaanka Jiilka xigga. Si aad uhesho macluumaad dheeraad ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare . Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waxay u taagan tahay dhammaan dugsiyada kujira ururkaan, mana ahan kaliya xogta dugsiga kaliya. Haddii aadan arkin xogta, lagama heli karo dugsigaas. 

OGAYSIISKA MUHIIMKA AH: DESE masoo saarin go'aanada isla xisaabtanka dugsiga, degmada, ama gobalka ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 sabab la xariirta joojinta imtaxaanada gobalka iyo xiritaanka dugsiga kadib markuu dilaacay COVID-19. Sidaas awgeed, ma jirto xogta dadaalka ardayga oo la heli karo oo kasoo baxday gobalka sanad dugsiyeedka 2019-2020.

Hormarka Isku Babac dhiga ah ee Dugsiga

Sidee dugsigaan loogu barbardhigi karaa waxyaabaha soo socda?

kororka waxqabadka
Akhrinta: Degmada

Waxqabad ka wanaagsan kan celceliska BPS ee degmada

kororka waxqabadka
Akhrinta: Gobolka

Samaynaya shaqo ka fiican tan celceliska gobolka

kororka waxqabadka
Xisaabta: Degmada

Waxqabad ka wanaagsan kan celceliska BPS ee degmada

kororka waxqabadka
Xisaabta: Gobolka

Samaynaya shaqo ka fiican tan celceliska gobolka

Imisa arday ayaa ka gudubtay MCAS?

Ingiriis
Xisaabka

Xogta Deegaanka iyo Kala duwanaanshaha

290
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
31.10
Xisaabta FTE
Kala duwanaanshiyaha Shaqaalaha

Macluumaad dheeraad ah

Barnaamijyada Dugsiga Kahor

Waxaan bixinaa 2 qaybood (Dayrta iyo Jiilaalka/Gu'ga) oo barnaamijyada Boks. Qayb kasta waxay socotaa 12 asbuuc ama waa 36 cashar. Barnaamijkaan ayaa socda laga bilaabo 7:15 am ilaa 8:15 am. Waa mid ay lacag la'aan kugalayaan ardayda kaqaybgalaysa. 

Barnaamijyada Dugsiga Kadib

Barnaamijkeena Dugsiga Kadib ee Daryeelka Dhallaanka waxaa maamula Hyde Park YMCA oo loogu deeqay caruurta dhigata fasalka K1 ilaa fasalka 6. Waa barnaamijka adeegga lacag lagu bixinaayo oo leh miisaan liqi ah dadka u qalma. Hawlaha kale ee dugsiga kadib waxaa ka mid ah fasalo lagu barto Isbaanishka, farshaxan, qoob kaciyaarka, jimicsiyada,masraxa,soosarka, kubada kolleyga, ultimate frisbee, dood, warbaahinta, nashaadaadka STEM, udiyaar garoowga ESEE, iyo casharo gaar ah. Qarashka barnaamijka ayaa muhiim ah kulanadaan qaarkood.

Dookhyada Taageerada

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta dugsigaan katirsan Boston Public School (BPS) waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiya nasiib ah oo kusalaysan ciwaanka gurigga aad dagantahay.. Dhagsii Batoonka Register Now si aad uhubiso in diiwaangalintu furantahay.
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalada K0, K1, 6aad, 7aad iyo 9aad
Janaayo 28, 2022
Xiliga Diiwaangalinta Muhiimka ah ee fasalka K2 iyo fasalada kale
Abriil 1, 2022
Hadda Isdiiwaanagali

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican