Boston Day and Evening Academy Charter School

BPS/Degmada (Jaatarka Horace Mann)9aad - 12aad
20 Kearsarge Ave, Roxbury
Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Heer Gobal: Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta404 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 18:1
shirt icon
Yunifoomta Maya
people icon
Gender Coed
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 9:00am-2:45pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-6789
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuranyihiin arday kasta oo kunool Boston, asago kusoo galaaya diiwaangalin furan, codsi, am imtaxaan laga qaado. Diiwanagalinta waxaa lagu baxshaa hanaan codsi qaas ah. Dhagsii Apply Online si aad ugasho qaybta codsiyada.
Wac 617-635-6789, ext. 102 for details on the application process.
Oonleen kucodso

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Boston Day and Evening Academy waxay u adeegta ardayda da' ahaan kawayn dugsiga sare, ee dhibaato ku qabay arrimaha ka qaybgalka, dib loogu celiyay fasalka sideedaad, oo dareemo inaysan helaynin taxadar fasalka ee ay ugu baahanyihiin inay ku guuleystaan, ama ka baxay laakin rabaan inay ku laabtaan dugsiga si loo helo dibloomadooda.

Boston Day and Evening Academy wuxuu udiyaariyaa ardayda dugsiga kadib dhacay waxbarashadooda asagoo udiyaarsha siday uga qalin jabin lahaayeen dugsiga sare, guushooda dugsiga sare kadib iyo inay si macno leh ugu diyaar garoobaan bulshadooda.

Sharaxaada Kooban

 • Casharo kudhisan karti: ardayda ayaa qalin jabin kara mid kamid ah afarta xafladood ee laqabto sanad kasta.
 • Dareen qaas ah oo lasiinaayo ardayda oo dhan, oo ay lajiraan barnaamijyo taageero iyo aqoon siinaaya ardayda, tirada macalimiinta iyo ardayda oo aad iskugu dhaw, adeegyada taageerada ardayda ee xili kasta, iyo talosiinta ardayda.
 • Jawiga firfircoon ee ardayda aanan kala kulmin guusha dugsiyada kale.
 • Barashada Shaybaarka waxay shaqeeyaan wakhti buuxo ee lagu caawinayo ardayda inay la qabsadaan shaqada laga tagay ama xoojiyaa barashadooda ee ka baxsan fasalka.
 • Koorsooyinka kuleejka iyo xirfadaha (barnaamijka shaqo barashada iyo kobcinta) ayaa ardayda loodhigaa asbuucii oo dhan.
 • Taageerada iskuxirka adag ee gurigga iyo dugsiga ayadoo la adeegsanaayo kooxda talobixinta iyo taageerada ardayda.
 • Xoogsaarida wakaalada ardayga, ayna kujiraan in ardaydu qaataan masuuliyada waxbarashadooda iyo kobacooda shaqsiga ah.
 • Xarunta Qorshaynta Qalin Jabinta kadib taasoo ardayda kutaxaluqda markay iskadiiwaangalinayaa qorshaynta nolosha dugsiga sare kadib.
 • Iskaashi xoog badan oo nagala dhaxeeya ururada farshaxanka iyo bulshada kuwaasoo gacan kagaysta kataageerida ardayda dhanka waxbarashada iyo dabeecadaha guusha.
 • Dugsiga dhan ayaa diirada saara xariiro xoog baan oo ardayda lala sameeyo iyo in ladhagaysto “codka” ardayga.
 • Dhaqan iyo Jawi leh taageero, dareen lasiiyo naxdinta, qadarin, soodhawayn, kumashquulid la'aan, iyo farxad.
 • Balaarinta deegyada taageerada ardayda
 • Wuxuu dugsigu taqasus uleyahay lashaqaynta ardayda da'da dugsiga kawayn.
 • Ardayda ayaa beera lago beerood oo beeraha nadiifta ah ee magaalada
 • ESL ta Manhajka Guud.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa iskumid dhamaan dugsiyada kujira ururkaan.

Fadlan, ogsoonoow in macluumaadka hormarka dugsiga ee hoos kuqoran uu kaliya muujinaayo natiijooyinka jiilka xigga ee MCAS ee dugsiyada maray imtixaanada Jiilka Xigga ee MCAS iyo kan dhaxal reebka ee MCAS. Haddii dugsigu laga dhigo fasalka 10aad, waxaan kudhiirigalinaa inay kafiiriyaan natiijooyinkooda legacy MCAS  halkaan.

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
11.2%
Ardayda Naafada ah
7.3%
Baahiyaha Badan qaba
9.9%
EL
11.8%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
9.4%
Ashiyaan
-%
Hispanic/Latino
10.3%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
-%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
83.3%
Degmada
0%
Gobalka
86.9%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
41.9%
Ardayda Naafada ah
47.1%
Baahiyaha Badan qaba
45%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
42.9%
Hispanic/Latino
-%
Caddaanka
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
404
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
23.10
Xisaabta FTE

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuranyihiin arday kasta oo kunool Boston, asago kusoo galaaya diiwaangalin furan, codsi, am imtaxaan laga qaado. Diiwanagalinta waxaa lagu baxshaa hanaan codsi qaas ah. Dhagsii Apply Online si aad ugasho qaybta codsiyada.
Wac 617-635-6789, ext. 102 for details on the application process.
Oonleen kucodso

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican