Boston Collegiate Charter School (Upper Campus)

Charter (qaniga ah)7aad - 12aad
11 Mayhew Street, Dorchester
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobal: Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta505 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 11:1
shirt icon
Yunifoomta Haa
people icon
Gender Coed
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:00am-3:00pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-265-1172
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta dhamaan dugsiyada chartet ka ah waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiyaa nasiib ah oo lacag la'aan ah. Qoysaska ayaa ardaydooda kadiiwaangalin kara nidaamka bakhtiyaa nasiib yada ah haddii ay danaynayaan.
Waqtiga Kama danbaysta ee diiwaangalinta Bakhtiyaa Nasiibka ah
FEEBARAAYO 28, 2019
Iskadiiwaangai Bakhtiyaa Nasiibka

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Boston Collegiate Charter School (BCCS) waa dugsi lagu dhigto fasalada shanaad-12aad oo charter ah ardaydana loogu diyaarsho kuleejka. Dugsi waa dookha dugsiyada dawlada ee aan doorashada lahayn ee ugu waxbarashada fiican oo kuyaala Boston sida kucad natiijooyinka Meelaynta Dheeriga ah waxayna kuqiyaastay laanta Wararka Maraynkanka iyo Warbixinada Aduunku dugsiga sare ee aqoon ahaan ugu fiican oo charter ah kuna yaala Boston. BCCS wuxuu diirada saaraa waxbarasho heer sare ah, asagoo raacaaya mabaadii'ada aasaasiga ah oo ah in haddii aysan jirin macalimiin tayo leh, inaan wax kale macno samaynayn. Masraxa dugsiga ayaa ah iskudhafnaanta ardaydiisa: ardayda ayaa kasoo kalajeeda dhamaan dafaha magaalada Boston ayadoo iskudhafnaanta dugsiga ee dhinacyada isirka, qoomiyaa, iyo heerarka dhaqanka dhaqaale ee ardaydu ay muujinayaan iskudhafnaanta bulshada magaaladeena. Waaan kudadaalaynaa inaan ahaano dugsi taageero siiya dhamaan ardayda aana noqono meel arday kasta laga yaqaano si qoto dheer. Dhamaan ardaydu waxay dhigtaan Casharada Xirfadaha Heer Kuleej oo kabilaab maaya fasalka 9aad labo maalmood asbuuc kasta semesterka koobaad. Fasalka 10aad ardaydu waxay baaraan diihaalkooda iyo waxbarasho kusaabsan sida qofku kugalo xirfadaha shaqooyinka uu xiisaynaayo. Inta lagu jiro sanadka fasalka 11aad ardaydu waxay diyaarshaan Mashruucooda Tijaabada Barashada ee capstone -- ayagoo kubarta labo asbuuc, oo ay si adag ubaranayaan biloowga shaqada bisha Janaayo intay kujiraan sanadka ay fasalka hoose kujiraan. Xiliyada diraacda iyo gu'ga ardaydu waxay sidoo kale udiyaar garoobaan imtixaanaadka ACT iyo SAT, waxayna bilaabaan raadinta kuleej iyo hanaanka codsiga kuleejka. Waxaan sidoo kale bixinaa safarka kuleejka oo hal asbuuc ah oo ay kaqaybgalayaan arday ladoortay marka sanadku dhamaado kadib bisha Juun. Sabab laxariirta safarka dugsiga oo kabilaabmaaya fasalka 5aad, ardayda fasalada sare ee dugsiga sare ee BCCS ee caadiga ah wuxuu booqanayaa ugu yaraan 15 kuleej kahor intuusan bilaabin hanaanka codsiga kuleejka. Waxaa intaa siidheer, waxaan bixinaa chromebooks shaqsi ah oon siino arday kasta oo kujira fasalada 11aad iyo 12aad. Ardayda dhigta fasalada 9 iyo 10 waxay labtop-yo ay kahelaan macalimiintooda. Dhamaan ardayda fasalada sare ee dugsiga sare ayaa usafri kara Faransiiska iyo Spain ayagoo kaqaybgalaaya safarka ardayda fasalada sare kubaxaan bisha Feebaraayo ee fasalkooda 12aad. Waxaan leenahay Kooxo kaladuwan oo Taageerada Qoyska iyo Talo bixinta kashaqeeya si ay gacan uga gaystaan xariirka joogtada ah ee taleefanka, emailka iyo fariimaha qoraalka ah.

Bayaanka Shaqada Dugsiga

Yoolka Boston Collegiate Charter School waxaa weeye in ay arday walba u diyaariso kulliyada. Waxaan bixina manhajka diyaarinta kulliyada oo leh waxbarasho adag oon siino ardaydeena dhigta fasalada shanaad ilaa 12. 100% ee ardaydeena qalinjabineyso waxaa laga ogolaaday kulliyada; intooda badan waxay ahaanayaan kuwa ugu horeeyo qoysaskooda oo dhamaysta digriiga kulliyada.

Academic Offerings

Waxaan bixina manhajka kulliyada oo waxbarasho ahaan adag si aan u hubino in ardaydeena ay u diyaarsanyihiin kulliyada. Waxaan macalimiinta siinaa fursad ay kunaqshadeeyaan manhaj macno badan uleh ardayda ilaa ntay kahaystaan buundo aqooneed oo heer sare ah sida kucad heerarka gobalkeena udagsan iyo MCAS. Maadaama aan dirada saarayno udiyaarinta ardayda kuleej, waxaan leenahay nidaamka labo jibaarka ee Farshaxanka Luuqada Ingiriiska iyo Xisaabaadka oo loagu dhgo fasalada shanaad ilaa sideedaad. Dugsigeena sare, ardaydeenu waxay dhigtaan afar sano oo labaro afar maado oo waxbarashada aasaasi u ah iyo sadex sano oo ay luuqada bartaan. Waxaan samaynaa sideed imtaxaan oo kuwa Meelaynta Dheeriga ah waxaan sidoo kale bixinaa siminaaro ikhtiyaari ah oo lasiiyo ardayda fasalada sare ee capstone. Waxaan bixinaa farshaxanada muuqaalka ah oon kudhigno fasalada shanaad-12. Waxaan sidoo kale bixinaa barnaamijka Xirfadaha Kuleejka kuwaasoo diirada lagu saaro aqoonta, xirfadaha, iyo hal abuurka kuwaasoo ay ardaydu ugu baahanyahay si ay ugu diyaar garoobaan kuleejka, kuwaasoo iskugu jira sida loodhiso hanaan xirfadeed oo soojiidasho leh ilaa waxa ay flan karaan marka koobaad ee ay soogalayaan xarunta kuleejka.

Barnaamijyada Dugsiga Kahor

Fasalada tobadaad iyo sideedaad: waxaa labaxshaa 7:30 am quraa;, fasalka subaxii; ardayda dhigata dugsiga sare: casharada gaarka ah ee kahor dugsiga markii loobaahdo. Saacadaha xafiiska 7:30 am - 5:00 pm.

Barnaamijyada Dugsiga Kadib

3:00-5:00 pm, fadlan fiiri Barnaamijyada Kabaxsan manhajka iyo Ciyaaraha. Casharo gaar ah ayaa ladhigaa kadib dugsiga.

Uniform Description

Shaar leh astaanta dugsiga iyo dabo gaab kaaki ah. Dharka BCCS ee ciyaaraha iyo kulanada kooxaha ayaa sidoo kale la ogalyahay.

Qaabka

Waxaan ubalan qaadaynaa boos inay helaan dhamaan ardayda dhigta Boston Collegiate Qaybtiisa Hoose (kaasoo lagu dhigto fasalada 5aad - 6aad).

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa iskumid dhamaan dugsiyada kujira ururkaan.

Fadlan, ogsoonoow in macluumaadka hormarka dugsiga ee hoos kuqoran uu kaliya muujinaayo natiijooyinka jiilka xigga ee MCAS ee dugsiyada maray imtixaanada Jiilka Xigga ee MCAS iyo kan dhaxal reebka ee MCAS. Haddii dugsigu laga dhigo fasalka 10aad, waxaan kudhiirigalinaa inay kafiiriyaan natiijooyinkooda legacy MCAS  halkaan.

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
95.4%
Ardayda Naafada ah
100%
Baahiyaha Badan qaba
97.4%
EL
-%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
100%
Ashiyaan
-%
Hispanic/Latino
85.7%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
94.7%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
71.4%
Degmada
0%
Gobalka
86.9%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
89.4%
Ardayda Naafada ah
73.3%
Baahiyaha Badan qaba
87.8%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
89.5%
Hispanic/Latino
-%
Caddaanka
89.2%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
700
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
63.50
Xisaabta FTE

Barnaamijyada kabaxsan Manhajka

Midkale
Waxaan bixinaa 15 kulan oo ay siidheer yihiin 8 Ciyaaro Kaladuwan.
Ciyaaraha
Baseball-ka, Softball-ka, Kubadda kolleyga wiilasha, Kubada kolleyga Gabdhaha, Orodka banaanka, soosarka wiilasha, soosarka gabdhaha, Tartanka Wiilasha Wadanka gudahiisa, Tartanka Gabdhaha Wadanka gudahiiisa, kubadda laliska ee Gabdhaha, Sabtida - Kubada Calanka

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta dhamaan dugsiyada chartet ka ah waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiyaa nasiib ah oo lacag la'aan ah. Qoysaska ayaa ardaydooda kadiiwaangalin kara nidaamka bakhtiyaa nasiib yada ah haddii ay danaynayaan.
Waqtiga Kama danbaysta ee diiwaangalinta Bakhtiyaa Nasiibka ah
FEEBARAAYO 28, 2019
Iskadiiwaangai Bakhtiyaa Nasiibka

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican