Boston Adult Technical Academy

BPS/Degmada11aad - 12aad
20 Church St, Central
Heerka Dugsiga:
N/A

BPS waxay cabirtaa tayada dugsiga ayadoo adeegsanaysa hanaanka heerarka kala sareeya oo lagu cabiro dhammaan dugsiga degmada. Heer 1 ayaa ah buundada ugu saraysa dhanka tayada (cagaar); Heerka 4 (Casaan) ayaa ah heerka ugu hooseeya dhanka tayada.

Heer Gobal: Macluumaad kala dhiman

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta154 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 7:1
shirt icon
Yunifoomta Maya
people icon
Waxbarashada jinsi ahaan Iskujirka ah
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 9:00am-3:30pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-1542
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Ardayda jira da'da 19 sano waxaa qasab ku ah inay dugsiga laxariiraan si waraysi looga qaado. Ardayda jira da'da 20-21 1/2 waxaa si ootomaatig ah loogu darayaa brnaamijka marka ay iska diiwaangashaan Boston Public Schools.
Oonleen kucodso

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Machadka Farsamada Dadka weyn ee Boston waa dugsi sare ee kale ee qaangaarka, himiada leh, dhalinyarada u dhaxayso da'da 19-22. Waxaan nahay bulsho qiimaynsa kaladuwanaanta, xoojinta shaqsiyada, hufnaanta, iyo dookhyada kaladuwan anagoo ardayda siina fursado macno leh oo laxariira noloshooda dugsiga sare kadib. Marka ardaydeenu kabaxaan dugsigaan, waxaan filaynaa inay barteen xirfada iskukalsoonaanta, aqoonta luuqada, iyo xirfadaha dugsiga sare kadib si ay unoqdaan hogaamiyaal iskukalsoon bulshadooda dhexdeeda ayna xaqiijiyaan yoolalkooda.

Sharaxaada Kooban

 • Waa dugsi gaar ah oo sare looguna talagalay ardayda waawayn, oo da'doodu tahay 19–22.
 • Wuxuu baxshaa Shahaadada diploma ee Dugsiga Sare ee Boston.
 • Barnaamijka waxbarashada ee farshaxanka luuqada Ingiriiska, xisaabta, sayniska, iyo aadanaha. Kumbiyuutarada ayaa yaala fasalada.
 • Barnaamijyada Kabida Buundada.
 • Dookha isdiiwanagalinta labo jeer ee Kuleejka Bulshada.
 • Barnaamijka Barashada Xirfada.
 • Tababarayaasha Qalin jabinta.
 • Caawimaada Kuleejka iyo codsiga dugsiga sare Kadib.
 • Arday kuhadla luuqado badan, oo kasoo kalajeeda qoomiyado kaladuwan.
 • Diyaarinta xirfadaha kuleejka iyo shaqada ee dugsiga sare kadib.
 • SEI-Luuqado Kaladuwan, ESL ta Waxbarashada Gaarka ah.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Xogta dadaalka aqooneed ee hoos ku qoran waxaa loogu talagalay natiijooyinka ardayda danbe ee aadan doona Imtaxaanka MCAS. Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa isla xogta dhamaan dugsiyada kujira ururkaan, mana ahan kaliya xogta dugsiga kaliya. 

Haddii aadan arkin xogta, lagama heli karo dugsigaas. 

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
46.7%
Ardayda Naafada ah
-%
Baahiyaha Badan qaba
47.3%
EL
21.1%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
70.3%
Ashiyaan
-%
Hispanic/Latino
25.7%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
-%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
144
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
26.90
Xisaabta FTE
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
25.7%
Ardayda Naafada ah
-%
Baahiyaha Badan qaba
23.3%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
28%
Hispanic/Latino
25%
Caddaanka
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
87%
Degmada
79%
Gobalka
85%

Diiwaangalinta

Ardayda jira da'da 19 sano waxaa qasab ku ah inay dugsiga laxariiraan si waraysi looga qaado. Ardayda jira da'da 20-21 1/2 waxaa si ootomaatig ah loogu darayaa brnaamijka marka ay iska diiwaangashaan Boston Public Schools.
Oonleen kucodso

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican