Beethoven Elementary School

BPS/DegmadaK1 - 3aad
5125 Washington Street, West Roxbury
Heer Gobal: Macluumaad kala dhiman

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta324 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 15:1
shirt icon
Yunifoomta Haa
people icon
Gender Coed
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:30am-3:10pm
clock icon
Dugsiga Kahor 7:00am-8:15am
moon icon
Dugsiga Kadib 3:10pm-5:30pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-8149
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta dugsigaan katirsan Boston Public School (BPS) waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiya nasiib ah oo kusalaysan ciwaanka gurigga aad dagantahay.. Dhagsii Batoonka Register Now si aad uhubiso in diiwaangalintu furantahay.
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalada K0, K1, 6aad, 7aad
Feebaraayo 1, 2019
Xiliga Diiwaangalinta Muhiimka ah ee fasalka K2 iyo fasalada kale
Maarso 22, 2019
Hadda Isdiiwaanagali

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Beethoven waa jawi dugsi soo dhaweyn u leh labadaba ardaydeena iyo qoysaskooda. Bulshadeena waxay gaartay meel dhaafsan fasalka, oo waxaan ku dadaalnaa inay ardaydeena ka fakaraan caalamka ku haraareysan. Intaan kujirno dugsiga, waxaan dadaal dheeri ah samaynaa maalin kasta waxaana ”Wax kubaranaa farxad!”

Sharaxaada Kooban

  • Shaybaar kumbuyuutarada loogu talagalay oo cusub.
  • Barnaamijka muhiimad siinta qalabka muusiga.
  • Barnaamijka akhrinta qaranka guriga ee la aqoonsanyahay.
  • `Takhasuska kumbiyuutarada, muusiga, waxbarashada jirka, farshaxanka iyo sayniska.
  • Tabarucayaasha waalidka aad u firfircoon.
  • Jaheeyayaasha iyo macalimiinta ardayda oo kasocda Boston College iyo jaamacadaha kale.
  • Shabakada taageerada ardaydeena ee dhibaatooyinka qabo.
  • Dhismo firfircoon, nadiif ah oo leh deyr qaabeysan iyo garoon weyn oo qurux badan.
  • Takhasuslayaal kudheereeya Farshaxanka, muusiga, tignooloojiyada, iyo waxbarashada jirka.

Barnaamijyada Dugsiga Kahor

Barnaamijka dugsiga kahor laga bilaabo 7:00 ilaa 8:15

Barnaamijyada Dugsiga Kadib

Barnaamijka dugsiga kadib, 3:10 ilaa 5:30

Uniform Description

Saraawiisha Khaki ama shaararka leh funaanadaha Buluug Xigeen ah

Qaabka

Waxaa dugsigu balan qaadayaa melayn lasiiyo ardayda dhigta fasalada 3 oo ay kahelayaan dugsiga Ohrenberger.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa iskumid dhamaan dugsiyada kujira ururkaan.

Fadlan, ogsoonoow in macluumaadka hormarka dugsiga ee hoos kuqoran uu kaliya muujinaayo natiijooyinka jiilka xigga ee MCAS ee dugsiyada maray imtixaanada Jiilka Xigga ee MCAS iyo kan dhaxal reebka ee MCAS. Haddii dugsigu laga dhigo fasalka 10aad, waxaan kudhiirigalinaa inay kafiiriyaan natiijooyinkooda legacy MCAS  halkaan.

324
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
22.40
Xisaabta FTE
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
95.5%
Degmada
84.2%
Gobalka
86.9%

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta dugsigaan katirsan Boston Public School (BPS) waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiya nasiib ah oo kusalaysan ciwaanka gurigga aad dagantahay.. Dhagsii Batoonka Register Now si aad uhubiso in diiwaangalintu furantahay.
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalada K0, K1, 6aad, 7aad
Feebaraayo 1, 2019
Xiliga Diiwaangalinta Muhiimka ah ee fasalka K2 iyo fasalada kale
Maarso 22, 2019
Hadda Isdiiwaanagali

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican