2019-2020 Jadwallada Falanqeynta Dugsiga

 

Qayb muhiim ah oo ka mid ah helida iyo xulashada dugsi aad ugu haboon cunugaaga ayaa waxaa ka mid ah booqashada dugsi kasta oo aad ka fiirsaneyso. Qalabkeena Diiwaangelinta Dugsiga wuxuu leeyahay ilo kala duwan oo kaa caawinaaya in aad inaad xulashadaas samayso.

Boggan waxaa ku jira dhammaan jadwalka Sahaminta Dugsi ee hadda ka jira dugsiyada BPS, jaartarka, iyo iskuullada gaarka loo leeyahay, oo loo habeeyay siyaabo kala duwan.
 

Dib u eegis Dugsiga Master-ka/Jadwalka Guriga Furan

Dib u eegis Jadwalada Dugsiga oo lagu soocay Fasalka

Jadwalada Dulmarka Dugsiga oo lagu soocay Nooca Dugsiga

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican