Adeegga Dugsiga lagu raadsho

Shaqshaqyada
160 Natiijooyinka
Kalamiir Natiijooyinka kuusoo baxa
Tirtir Natiijada aad Soomiiratay
Fasalka Dugsiga
Waa maxay fasalka cunugaagu galaayo?
Bilowga Wakhtiga
Dhamaadka Waqtiga
Nooca Dugsig
Masaafada
udhaxaysa  mi
Iyo  mi
katimid 
Dookhyada Taageerada
State Level

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

For more information, you can also visit our FAQ.

Cabirka Lacagta Dugsigu qaado Sanadkii
Dookhyada Jinsiga

Majiro dugsi waafaqsan shardigaaga baarista. Fadlan iskuday inaad kabixiso erayada qaar kadibna aad markale baarto.

Waxaad dooratay (0) dugsiyada
Dooro dugsi kale si aad isbarbardhig ugusamayso.
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican