Xiritaanka Dhamaan dugsiyada inta ka hartay sanad dugsiyeedka 2019-21

amarka Gudoomiye baker ka gobalka massachusetts ee xirista dugsiyada cudurka covid-19 korona fayras awgiis sanad dugsiyeedka 2019 2020
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican