Nala soo xiriir

 

Wixii su'aalo guud ah ama haddii aad doonayso inaad laxariirto shaqaalaha Boston School Finder, emayl udir contact@bostonschoolfinder.org.

Haddii aad doonayso inaad soojeediso isbadel lagu sameeyo bogga aad kuleedahay barta dugsiga, emayk udir report@bostonschoolfinder.org soona raaci magaca dugsigaaga iyo waxa aad doonayso in isbadalka lagu sameeyo.

Boston School Finder waxaa qaybiyey guddi heelan oo kala duwan oo ka tirsan Danjirayaasha Waalidiinta oo ay taageeraan hay'adaha maxalliga ah ee khayriga ah. Waalidiintaan iyo masuuliyiintaan waxay kunoolyihiin xaafado kaladuwan oo katirsan Boston, waxayna caruurtooda kaqoraan dugsiyada BPS, charter, iyo dugsiyada METCO.

Kala xariir danjirayaasha waalidiinta parentambassadors@bostonschoolfinder.org xiligaad doonto haddii aad su'aalo kaqabto nidaamka diiwanagalinta ee dugsiga ama barta Boston School Finder. Waxaan halkan u joognaa in aan kaa caawino sidii aad u heli lahayd dugsiga adiga kugu habboon iyo fahankaaga ee isdiiwaangelinta dugsigaasi.

Shellina Semexant, Madaxa Kooxda Danjirayaasha Waalidka

Luuqadaha ay kuhadasho: Ingiriis, Haitian Creole

Narcisa Araujo

Luuqadaha lagu hadlo: English, Cape Verdean, Portuguese, Isbaanish

Maisha Harley

Luuqadaha looga hadlo dugsiga: Ingiriis

Soraya Harley

Luuqadaha looga hadlo dugsiga: Ingiriis

Shamilia Lloyd

Luuqadaha looga hadlo dugsiga: Ingiriis

Lumina Mathurin

Luuqadaha lagu hadlo: Ingiriis, Isbaanish

Lisa Melara

Luuqadaha lagu hadlo: Ingiriis, Isbaanish, Vietnamese

Mariam Mohamed

Luuqadaha lagu hadlo: Ingiriis, Af-Soomaali

Elizabeth Neely

Luuqadaha looga hadlo dugsiga: Ingiriis

Aliesha Porcena

Luuqadaha lagu hadlo: Ingiriis, Haitian Creole, Isbaanish

Shirley Porcena

Luuqadaha ay kuhadasho: Ingiriis, Haitian Creole

Keren Sanchez

Luuqadaha lagu hadlo: Ingiriis, Isbaanish

Huong Vu

Luuqadaha lagu hadlo: Ingiriis, Vietnamese

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican