Waxyaabaha Qoysasku uga Baahan yihiin in ay ka Ogaadaan Codsashada Dugsiyada Kaatooligga

Waxyaabaha Qoysasku uga Baahan yihiin in ay ka Ogaadaan Codsashada Dugsiyada Kaatooligga
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican