Kalaandarka Diiwaangelinta Dugsiga Boston

 

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican