Diwaan galinta Dugsiga Booston iyo Kalaandarka Dulmarka Dugsiga

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican