Diwaan galinta Dugsiga Booston iyo Kalaandarka Dulmarka Dugsiga

 

Kani waa kalaandarka weyn ee taariikhaha codsiyada dugsigaaga iyo wakhtiyada kama danbaysta ah ee isdiiwaangalinta, diyaarinta imtixaanada, dulmarada dugsiga, iyo guri u furan BPS, xeerka, iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaala Boston. Wax ka baro sida loo doorto dugsiga si wanaagsan ugu habboon Qalabkeena Diiwaanka Dugsigeena ee Qoysaska.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican