Isbadelada Waawayn ee Ku dhacay Diiwaan Gelinnada Dugsiga Imtaxaanka ee Sanadkaan: Ka qaybgal Kulanka Xog bixinta oo Oonleen ah

Jadwalka Kulannada Xog Bixinta Oonleenka ah ee Dugsiga Imtaxaanka xiliga Dayrta 2020
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican