Orè Apèsi Lekòl pou 2019-2020

 

Yon pati enpòtan nan jwenn ak chwazi yon lekòl ki byen apwopriye pou timoun ou an ki gen ladan vizite nenpòt lekòl w ap konsidere. Zouti Enskripsyon Lekòl nou an gen plizyè resous pou ede ou fè chwa sa.

Paj sa gen tout  orè Apèsi Lekòl ki disponib nan moman an pou BPS, lekòl piblik endepandan ak lekòl prive yo, ki klase nan plizyè fason.
 

Apèsi Lekòl Master/Orè Vizit Lib

Orè apèsi lekòl yo selon klas la

Orè apèsi lekòl selon kalite lekòl

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la