Kalandriye Enskripsyon ak Vizit Lekòl nan Boston

 

Sa se yon kalandriye jeneral dat dènye delè yo pou demann admisyon ak enskripsyon nan lekòl, egzamen plasman, vizit lekòl, ak pòt ouvè pou lekòl BPS, piblik endepandan, ak prive yo nan Boston. W ap jwenn enfòmasyon sou kijan pou w chwazi yon lekòl ki ale byen ak fanmi ou nan Bwat Zouti pou Enskripsyon nan Lekòl pou Fanmi nou an.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la