Gwo Chanjman nan Admisyon nan Lekòl ki Fè Egzamen Dantre yo Ane Sa a: Asiste yon Seyans Enfòmasyon Vityèl

Orè Seyans Enfròmasyon Vityèl sou Admisyon nan Lekòl ki Gen Egzamen Dantre yo pou Otòn 2020 an
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la